Δικαιολογητικά και έντυπα για απονομή σύνταξης στον efka.gov.gr

Για να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απονομή συντάξεως, πληκτρολογείτε efka.gov.gr , εν συνεχεία μπαίνοντας στην Ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ /Hλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης , πατάτε πάνω δεξιά στο παράθυρο της Ιστοσελίδας που γράφει ΜΕΝΟΥ, εν συνεχεία επιλέγετε ΕΝΤΥΠΑ, μπαίνοντας στα ΕΝΤΥΠΑ, επιλέγετε Έντυπα που αφορούν Συνταξιούχους , κάτω απο τα έντυπα έχει τα Δικαιολογητικά όπου και επιλέγετε Δικαιολογητικά ΕΤΑΑ -ΤΣΑΥ (εφόσον πρόκειται για σύνταξη Υγειονομικού) και βλέπετε αναλυτικά τα στοιχεία που χρειάζεται να προσκομίσετε για την έκδοση της σύνταξή σας

euroramatravel
Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονομικών
Κάνιγγος 31
106 82 Αθήνα, Αττική
Τηλ.: 210 3813066
Φαξ: 210 3813088
mail: info@pesy.gr